Συνάντηση των εταίρων του NANOROLL στο Ηράκλειο της Κρήτης

Στις 7, 8, και 9 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του έργου στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).
Την Τρίτη 07/09/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των συμμετεχόντων σε αίθουσα συνεδριάσεων στον χώρο του ΙΤΕ.

Ο κάθε συνεργάτης παρουσίασε την πρόοδο που έχει κάνει στα παραδοτέα που τον αφορούν.

Ακολουθούν αναλυτικότερα στοιχεία στον πίνακα.

Την Τετάρτη 08/09/2021 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εργαστήριο ΙΗΔΛ, παρουσίαση των δραστηριοτήτων του και πειραματική επίδειξη της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Ακολούθησε συζήτηση με θέμα τη διεύρυνση της χρήσης της τεχνολογίας NanoRoll και σε άλλες εφαρμογές. Την ίδια μέρα οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν με επιχειρηματίες φωτοβολταϊκών πάρκων του Ηρακλείου και επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις τους. Τέλος, έγινε επίσκεψη σε οινοποιείο του Ηρακλείου (κτήμα Ζαχαριουδάκη) και συζήτηση σχετικά με την πιθανή επέκταση των λειτουργικών μεμβρανών που θα αναπτυχθούν μέσω του NanoRoll σε προϊόντα όπως οι δεξαμενές ζύμωσης κρασιού.

Την Πέμπτη 09/09/2021 το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των συμμετεχόντων σε αίθουσα συνεδριάσεων στον χώρο του ΙΤΕ και διατυπώθηκαν τα συμπεράσματα καθώς και οι μελλοντικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του έργου.